Skriv ut Skriv ut
Skriv ut

Installationsmateriel

KABELTYPER / FÖRLÄGGNING
I den svenska installationsbranschen av säkerhetssystem förekommer kabel av både typ FKKB och EKKX. Något krav på att använda den ena eller den andra kabeltypen föreligger ännu inte. I England är det dock krav att använda den flexiblare

FKKB-typen.

FKKB; är uppbyggd av ledare med flera kardeler.

EKKX; är varje ledare entrådig.
FKKB förekommer vanligtvis som 4, 6, 8 respektive 12-ledare med färger som framgår längre fram i katalogdelen. EKKX är partvinnad och förekommer vanligtvis som 2x2, 3x2, 4x2, 6x2, och 10x2.

Skärmad kabel
Förekommer både som EKKX-typ och FKKB-typ. Skärmad kabel kan komma ifråga i hårt störd miljö eller där utrustningen är känslig för yttre störningar. Dock skall man alltid beakta hur svagströmskablar förläggs i förhållande till befintlig starkströmsinstallation. Undvik att lägga svagströmsledningar långa sträckor parallellt med starkström.