Skip to content
:: Hem arrow Produkter arrow Övr. centralapparater
Skriv ut

Övr. centralapparater

Val av centralapparat
Centralapparaten är hela systemets knutpunkt och finns i en mängd olika utföranden, för olika krav och storlekar på anläggningen. Allt från enkla centralapparater för lokallarm till mikroprocessorbaserade, adresserbara system med inbyggda larmsändare. Hur avancerad central man väljer avgörs naturligtvis av kraven på den färdiga anläggningen. Dock skall man alltid överväga att överdimensionera, särskilt bör antalet sektioner vara väl tilltaget för eventuell framtida utbyggnad. Man bör vara medveten om att centralapparaten för inbrottslarm även kan användas för att överföra larm från brandvarningssystem, överfallslarm, driftlarm, trygghetslarm etc. Väl tilltagna utgångar för larmdon med separata utgångar för daglarm och blixtfyr bör vara ett krav.

Installationen viktig

En korrekt montering och installation är avgörande för funktionen! Läs den medföljande installationsanvisningen noggrant före montering och installation! Läs även installationsanvisningar för utrustning som ansluts till centralapparaten. Centralapparaten är känslig för sabotage och bör placeras inom bevakat område eller larmskyddas i sig. Fjärrstyrda centralapparater behöver inte vara åtkomliga alls i det dagliga brukandet vilket gör att dessa kan monteras helt dolda. Vägen till centralapparaten bör vara bevakad. Att tänka på vid val av centralapparat För att kunna välja rätt modell av centralapparat krävs att man besvarar och tar hänsyn till ett antal frågeställningar. Vid tveksamhet, rådgör med Extronic.

Hur ser lokalerna ut?

Utformningen av lokalerna påverkar i hög grad valet av centralapparat. Bland annat påverkar lokalernas storlek, antal dörrar och fönster hur många larmsektioner som behövs och om man eventuellt skall välja ett adresserbart system. Hur många sektioner (antal områden)? Med hjälp av ritningar över lokalerna där larmet skall installeras och beroende på vilka funktioner som önskas kan man avgöra hur många sektioner som behövs. Dimensionera centralapparaten så att en framtida utbyggnad är möjlig.

Vilken typ av detektorer?

Lokalernas användning, förmodade inbrytningsvägar, önskad säkerhetsnivå, förekomsten av husdjur, önskemål om skalskydd m.m. avgör vilka typer av detektorer som skall kopplas in. Kontrollera att centralapparaten kan hantera alla det detektorer som ska anslutas.

Vad används lokalerna till/säkerhetsnivå?

Olika verksamheter ställer olika höga krav på säkerheten och därmed på centralapparaten. Säkerhetsnivån i en bank måste t.ex. vara mycket högre än i ett lager för returpapper. Däremot krävs det kanske hög brandsäkerhet i returpapperslagret. Finns det krav på A- och B-larm? Krav på A- och B-larm? Är det önsvärt att C-larm kan avges?

Hur många utgångar?

Vilka typer av larmdon skall anslutas? Siren utomhus, siren inomhus, blixtfyr, indikeringstablå och varningslarm. Finns det utgångar för dessa?

Vilken typ av förbikoppling?
Skall förbikoppling ske med tillhållarlåset, kodförbikopplare, manöverpanel eller dold knapp och fördröjd sektion? Krävs SBSC-intygad centralapparat? Ställer försäkringsbolaget krav på att lokalen skall vara larmad? Om så är fallet krävs att centralapparaten är SBSC-intygad. Ett SBSC-intyg innebär att produkten uppfyller de krav som SSF ställer.

Alla produkter


Avancerad sökning