Skip to content
:: Hem
13A. Närvarostyrd luftkonditionering.

Eventuellt i kombination med närvarostyrd belysning
Alla applikationer passar system med LED armaturer!

Lokalen
I många olika typer av lokaler kan det vara mycket lönsamt att närvarostyra luftkonditioneringen. Det går nämligen åt mera energi för att kyla bort överskottsvärme än att värma lokalen motsvarande grad. Det här exemplet visar ett konferensrum, men närvarostyrning av luftkonditionering kan ske i många olika typer av lokaler.
Vid närvaro i konferensrummet går luftkonditioneringen normalt och ger komfortkyla. När lokalen lämnas och närvaro inte detekteras kopplas luftkonditioneringsaggregat in på en lägre nivå som endast ger grundkyla.

Kombination med belysningsstyrning
Belysningen kan också styras av samma detektor, i samma system. Det här exemplet visar ett system där belysningen styrs i fyra nivåer eller grupper i kombination med närvarostyrd luftkonditionering. Tändning och släckning sker normalt manuellt med tryckknappar, men om ingen släcker belysningen så släcks den automatiskt när lokalen blir tom. (Automatisk tändning kan kopplas in, men rekommenderas ej.) Luftkonditioneringen styrs automatiskt av närvaron.

Ljuskällor
Armaturerna kan ha konventionell 50 Hz driftdon, ej dimbara eller dimbara HF-driftdon. I det senare fallet kan belysningen dimras manuellt med separat potentiometer som ej påverkar närvarostyrningen.

Placering av detektor
Placeringen av detektorn är avgörande för funktionen! Bilden nedan visar hur detektorn skall placeras. I kombination med lins 51, som tillåter en högre placering, uppnås optimal detektering vid inpassage. Dessutom ser inte detektorn ut genom en öppen dörr, vilket innebär att luftkonditioneringens komfortnivå inte förblir inkopplad eller startar när någon passerar i korridoren utanför.
Placeringen av detektorn i det hörn som ligger längst bort ifrån dörren medför att detektorn kan monteras högre upp vilket minskar risk för skadegörelse. Med denna montering når de svagt nedåtriktade fälten ner i lämplig höjd borta vid dörren.

Styrsystem
Luftkonditioneringen styrs mellan två temperaturnivåer, grundkyla (tom lokal) och komfortkyla. Det sker med hjälp av en extra termostat (för grundkyla), som då närvaron upphör kopplas in av en reläutgång i IR-detektorn PD-2200, som ansluts på ledningen till luftkonditioneringens inbyggda termostat. Inkopplingen måste anpassas till aktuellt luftkonditioneringssystem. Kontakta leverantören av luftkonditioneringsanläggningen. Se principschema nedan.

Närvarostyrd luftkonditionering och belysning
Luftkonditioneringen
styrs i grunden på samma sätt som i exemplet ovan mellan två temperaturnivåer, grundkyla (tom lokal) och komfortkyla. Dessutom stängs luftkonditioneringsaggregatet av helt, om lokalen är tom under en längre tid, i exemplet 90 minuter. Det sker genom att EX-13, reläutgång 5, via en kontaktor bryter strömmatningen till luftkonditioneringsaggregatet.


Belysningen är närvarostyrd i tre grupper av EX-13. Belysningen kan tändas manuellt (rekommenderas) eller automatiskt. De tre belysningsgrupperna är t.ex. tavelbelysning, takarmaturerna och belysning för föredragshållaren. Då närvaron upphör släcks belysningen automatiskt efter inställd tid (3 - 5 min.).
Till takarmaturerna är en potentiometer ansluten till 1 - 10 V-ingångarna så att de kan dimras manuellt, helt oberoende av det övriga systemet.
Se principschema ”Konferensrum med närvarostyrd luftkonditionering och belysning i tre grupper” nedan.

Den dolda sparpotentialen
Med logikmodulen EX-13 kommer man åt den dolda sparpotentialen genom att belysningen inte tänds automatiskt vid inträde i lokalen. Är det naturliga ljuset tillräckligt skall belysningen inte tändas. Önskad belysningsgrupp tänds med tryckknappar vid behov.

info_ruta.png

Image

Se kopplingsschema nedan!

Principschema till konferensrum med närvarostyrd luftkonditionering

Image

Närvarostyrning av luftkonditionering ger stor förtjänst

Luftkonditioneringen styrs mellan två temperaturnivåer, grundkyla (tom lokal) och komfortkyla. Det sker med hjälp av en extra termostat (för grundkyla), som då närvaron upphör kopplas in av en reläutgång i IR-detektorn PD-2200, som ansluts på ledningen till luftkonditioneringens inbyggda termostat. Inkopplingen måste anpassas till aktuellt luftkonditioneringssystem. Kontakta leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.
IR-detektorn finns även i 24 V-utförande och heter PD-2400.

info_low-office.png

Uppgifter för strömbudget
Produkt Maximal
strömförbrukning (mA)
Maximal effekt (W)
IR-detektor PD-2200
25 0,3

Produkt
IR-detektor PD-2200
Likriktare EXE-2000
Best. nr
13140
18108
E-nr
13 060 20
13 060 22
Alternativ material
IR-detektor PD-2400

13144

13 060 53

Image

Image

Uppgifter för strömbudget
Produkt Maximal
strömförbrukning (mA)
IR-detektor PD-2200
25
Logikmodul EX-13
250

Produkt
IR-detektor PD-2200
Logikmodul EX-13
Likriktare EXE-2000
Lins 51
Best. nr
13140
13164
18108
13031-51
E-nr
13 060 20
13 060 52
13 060 22
13 060 46

linsbibliotek2.png