Skip to content
::
14A. Lastkaj, carportlänga med linjedetektor

Lokalen
Det här exemplet visar automatisk styrning av belysningen vid en lastkaj utanför en godsterminalbyggnad (eller industri, lagerbyggnad, tryckeri...). Transportbilar av olika slag backar intill lastkajen för att lossa och lasta. Periodvis är planen framför lastkajen tom. Samma system kan användas för styrning av belysningen i en carport- eller garagelänga.

Ljuskällor
Olika typer av ljuskällor kan användas. Hör med leverantören vilken typ av armatur de rekommenderar med hänsyn till lokala förhållanden och intermitent drift genom närvarostyrning.

Styrsystem
Styrningen av belysningen framför lastkajen är helautomatisk och tänds när en bil backar in till lastkajen. Det sker genom att IR-strålen mellan linjedetektorns sändare och mottagare bryts. Belysningen är tänd så länge som strålen är bruten.

När det blir tomt på bilar framför lastkajen släcks belysningen efter den tidsfördröjning som är inställd i nivåväljaren NV-2T. Om systemet används till carport- eller garagelänga kan det behövas en något längre tidsfördröjning. En ansluten ljussensor (LS-10) blockerar tändningen dagtid när det naturliga ljuset är tillräckligt. Den ljusnivån då ljussensorn ska blockera tändningen kan ställas in i nivåväljaren. Det automatiska systemet bidrar dessutom till att avskräcka personer som är ute i skumma avsikter då belysningen tänds när någon närmar sig byggnaden nattetid.

Placering av detektorer
Linjedetektorerna placeras ca 5 m ut från lastkajen. Därigenom tänds belysningen sista biten som en bil backar in samtidigt som även mindre bilar håller belysningen tänd när de står vid lastkajen. Avståndet mellan linjedetektorns sändare och mottagare får vara max. 110 m.

Image

Carport- eller garagelänga med automatisk belysningsstyrning

Image

Image

 

Produkt
Linjedetektor AX-110Q
Nivåväljare NV-2T (1-10V)
Ljussensor LS-10
Likriktare EXE-2000
Best. nr
13255
13169
13100
18108
E-nr
13 060 00
13 060 63
13 060 16
13 060 22

 

Uppgifter för strömbudget
Produkt Maximal
strömförbrukning (mA)
Maximal effekt
(W)
Linjedetektor AX-110Q Sändare 70
Mottagare 30
Sändare 0,95
Mottagare 0,4
Nivåväljare NV-2T
45 0,6

 

Energidiagram

Image