Skip to content
::
14C. Gångtunnel med mikrovågsdetektor

Beskrivning
Gångtunnlar och andra liknande passager är ofta mörka och avskräckande platser, även dagtid. Att låta belysningen vara tänd dygnet runt innebär en hög och onödig energiförbrukning. En bra belysning med ett styrsysem som medför att energiförbrukningen blir minimal, gör gångtunneln mycket trevligare samtidigt som energiförbrukningen är minimal.

Ljuskällor
Armaturerna har dimbara HF-driftdon med analog styrning (1 - 10 V).

Styrsystem
Styrsystemet fungerar enlig principen "Dynamisk belysningsstyrning". Den beskrivs ingående i handboken "Detekteringsteknik för energieffektivisering", i broschyren "Dynamisk belysning" eller på hemsidan under "Dokumentation".

Funktion
När gångtunneln är tom är belysningen alltid tänd med ca 10 procent ljus. En person som närmar sig gångtunneln detekteras av en mikrovågsdetektor. Dagtid tänds belysningen till ca 80 procent. Därmed upplevs tunneln som relativt ljus även om solen skiner. Belysningen förblir tänd så länge detektering sker, plus under en fördröjningstid som är inställd i nivåväljaren NV-4T (1 sek. - 20 min.). Kvälls- och nattetid tänds belysningen till ca 40 procent vilket räcker för att tunneln ska upplevas som ljus samtidigt som mörkerseendet inte förstörs. Växlingen mellan dag- och nattläge styrs av en ljussensor LS-10.

Placering av detektorer
En mikrovågsdetektor placeras på var sida om tunneln. De monteras ovanför tunnelingångarna ochh riktas så att de detekterar personer som närmar sig tunneln. Detektorerna monteras i tätslutande plastkapslingar.

Image

Image

Image

 

Produkt
Mikrovågsdetektor DT-918
Nivåväljare NV-4T (1-10V)
Ljussensor LS-10
Likriktare EXE-2000

Best. nr
13240
13171
13100
18108

E-nr
13 060 05
13 060 66
13 060 16
13 060 22

Uppgifter för strömbudget
Produkt Maximal
strömförbrukning (mA)
Maximal effekt
(W)
Mikrovågsdetektor DT-918 20 0,3
Nivåväljare NV-4T
110 1,5

Energidiagram

Image