Skip to content
:: Hem arrow Projekteringsguiden - DALI / 230 VAC / 1-10v & DSI arrow Projekteringsguiden 1-10V & DSI arrow 9. Kontorsrum/bibliotek
9. Kontorsrum/bibliotek
Nr Film Beskrivning
Logik /
nivåväljare
bra_miljoval.png
Bra miljöval

9A

 Närvarodetektering i kontorsrum med passiv IR-detektering och logikmodul som delas mellan två rum.
50 Hz armaturer, ej dimbara eller dimbara HF-driftdon.
EX-11 Koldioxidutsläpp (CO2)
CO2-4.png

9B

  Kombinationslösning IR- och akustisk hjälpdetektor i svårdetekterade utrymmen med små rörelser, t.ex. bibliotek. 50 Hz armaturer eller ej dimbara driftdon.   CO2-4.png

9C

  Större kontorsrum med IR-detektor, dimbara HF-driftdon, dagsljusreglering och "tänd- och släcklogik" Även DALI NV-3TR
CO2-6.png

9D

  Kontorsrum eller grupprum med passiva IR-detektorer.
Även DALI
NV-2T
NV-2T DSI
CO2-7.png

9E

  Större kontorsrum med IR-detektor. Belysningsstyrning med dimbara HF-driftdon och digital DSI-styrning. Belysningen tänds och släcks manuellt, det finns möjlighet till manuell dimring.

PD-22L DSI
CO2-7.png
Kontors
landskap
  Se applikation 11A som visar ett kontorslandskap med många olika typer av lokaler och därav olika system för detektering av närvaro och styrning av belysningen.   CO2-6.png