Skip to content
:: Hem arrow IR-detektorer
IR-detektering

Närvarodetektor PD-230

Paket innehåller:

 • IR-detektor PD-231
 • Strömförsörjningsmodul PS-230
 • 3 m kabel mellan modul och detektor.

PD-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler.

PD-230 har delat montage vilket innebär att detektorn (PD- 231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen.


IR-detektorn PD-231 är en passiv InfraRöd-detektor (passiv IR-detektor) avsedd för närvarodetektering.
Fem detektorer PD-231 kan anslutas till en strömförsörjningsmodul PS-230.

Strömförsörjningsmodulen PS-230 är specialanpassad för delat montage och avsedd att strömförsörja närvarodetektorn PD-231. Tillsammans är de avsedda för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. Systemet är avsett för styrning av belysningsarmaturerna på effektsidan i t.ex. tvättstugor, kontorsrum, mellangångar, soprum och cykelförråd. Se bryteffekt i tekniska specifikationen.

Installationen av PD-230 är mycket enkel. Strömförsörjningsmodulen PS-230 kan oftast ersätta kopplingsdosan som redan sitter i den befintliga förgreningspunkten mellan fas in/ut och strömbrytare och då behövs ingen extra dragning av starkströmskabel. Den fungerar både som strömförsörjning, effektrelä och enkel logikmodul. Tryckknappar för manuell tändning och släckning kan anslutas. PS-230 innehåller även anslutning för skyddsjord.

 

Teknisk specifikation PD-231:
Vertikal justering: +10° till -20° kalibrerad skala
Horisontell justering: Upp till 30°
Spänning: 10 - 16 VDC
Ström: 5,5 mA i vila, max 7,0 mA
Uppstartstid: < 2 minuter
Utgång: S (signal) specialanpassad signalspänningsutgång endast för anslutning mot PS-230
Utgångens spännings- nivåer

Normal (Öppen) ∞ V
Detekt (No Start) 5,4 V
Detekt 2,7 V

Lysdiod: Gångtest (omkopplingsbar)
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor
Kapsling: IP42
Mått (B x H x D) 102 x 70 x 50 mm
Vikt:
98 g

 

Teknisk specifikation PS-230:
Spänning: 230 VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Egenförbrukning: Nominellt: 1 W. Max. 5 W
last: 10 A vid 230 VAC, cos φ = 1.
5 A vid 230 VAC, cos φ = 0,5
Reläkontakt: (Relä) μ-kontakt 230 VAC
Produkten gör till- och frånslag av reläet i växelspänningens nollgenomgång. Detta minskar slitage på både utgångsrelä, och anslutna ljuskällor.
Felindikering: Fel ställs ut då växelspänningens sinuskurva ej kan detekteras på ett korrekt sätt, i samband med till- eller frånslag av reläet. Detta visas genom att PWR-dioden blinkar långsamt
Återställning:

Återställning sker vid korrekt till- eller frånslag eller vid matningsreset

Armaturer: Glödljus/halogen cos φ=1......2300 W
Lysrör cos φ=0,5..................1150 W, (max. 16 armaturer)
LED......................................800 W, (max. 13 armaturer)
Kompaktlysrör....... ...............800 W, (max. 13 armaturer)
Omgivningstemperatur: - 25 till + 45 oC
Skyddsklass: Skyddsklass 1. Produkten uppfyller skyddsklass 1,eftersom den har vidarekoppling av skyddsjord för skyddsjordning av de armaturer den styr.
Skyddsklass 2. Om skyddsjord ej erfordras i anslutna armaturer, uppfyller produkten i sådant fall skyddsklass 2 och det fnns då inte något krav på att ansluta skyddsjord till produkten. Skyddsjord får dock anslutas även om den inte vidarekopplas.
Kapsling: IP65
Mått (B x H x D) 88 x 88 x 39 mm

 

 

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Närvarodetektor PD-230 för 230 VAC 18500 13 060 73
Produktblad:
PD-230 - produktblad
Manual:
PD-230 - manual

(klicka för större bilder)

(klicka för större bilder)

(klicka för större bilder)(klicka för större bilder)

 


Hjälpdetektor PD-231

IR-detektorn PD-231 är en del i systemet PD-230 som är ett komplett system för närvarostyrning av belysning.
IR-detektorn PD-231 är avsedd för installation med delat montage tillsammans med strömförsörjningsmodul PS-230. Tillsammans benämns de PD-230.

 

Teknisk specifikation PD-231:
Vertikal justering: +10° till -20° kalibrerad skala
Horisontell justering: Upp till 30°
Spänning: 10 - 16 VDC
Ström: 5,5 mA i vila, max 7,0 mA
Uppstartstid: < 2 minuter
Utgång: S (signal) specialanpassad signalspänningsutgång endast för anslutning mot PS-230
Utgångens spännings- nivåer

Normal (Öppen) ∞ V
Detekt (No Start) 5,4 V
Detekt 2,7 V

Lysdiod: Gångtest (omkopplingsbar)
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor
Kapsling: IP42
Mått (B x H x D) 102 x 70 x 50 mm
Vikt:
98 g

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Hjälpdetektor PD-231 18501 13 060 74
Produktblad:
PD-231 - produktblad
Manual:
PD-231 - manual

(klicka för större bilder)


Närvarodetektor PD-33 DL för DALI

Upp till 80 meters räckvidd

PD-33 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via en DALI-bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen.

 • PD-33 DL tänder, dimrar ner och släcker DALI-armaturer.
 • Broadcast- eller gruppadressering.
 • Flera detektorer samarbetar om de styr samma armaturgrupp eller om de styr med Broadcast.
 • Styr ljusnivå med direkt styrning (100 %, 10 %, 0 %) eller valbara nivåer via scen 10,14,15.
 • Ställbar närvarofördröjning 2 s - 20 min.
 • Timer för lågnivåbelysning innan släckning 5 min eller 30 min.
 • Anpassning för kontorsmiljö med annan signalbehandling vid närvaro.
 • "No start" (ej tändning) som bara håller belysningen tänd kan väljas. (Manuell tändning med tryckknapp.)
 • Strömförsörjs via DALI-bussen (förbrukar max. 12 mA).
 • Inställningar utförs med rattar och byglar på detektorns kretskort.
 • Linsen kan bytas ut för anpassning av detekteringsområdet. Ett flertal linser finns.
Teknisk specifikation:
Vertikal justering: +10° till -20° kalibrerad skala
Horisontell justering: Upp till 30°
Spänning: Matas av DALI-bussen
Ström: Max. 12 mA
Uppstartstid: < 2 minuter
Lysdiod: Röd IR, urkopplingsbar
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus,
pyroelektrisk IR-detektor
Kapsling: IP42
Räckvidd: 40 x 40 meter med standard lins.
Upp till 80 meter med annan lins.
Mått (B x H x D) 70 x 102 x 50 mm
Vikt:
93 g

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Närvarodetektor PD-33 DL 13150 13 060 85
Produktblad:
PD-2200-2400-installationsmanual PD-33 DL - produktblad
Manual:
PD-2200-2400-installationsmanual PD-33 DL - manual

(klicka för större bilder)

(klicka för större bilder)
Närvarodetektor PD-2200

Upp till 80 meters räckvidd

PD-2200 är en passiv Infraröddetektor (passiv IR-detektor, rörelsevakt) avsedd för närvarodetektering. Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Elektroniken och programvaran i PD-2200:s mikroprocessor är speciellt konstruerade för närvarodetektering. En inbyggd ljussensor kan användas för att blockera uppstart i anläggningar med tillräckligt dagsljus.

PD-2200 är kompatibel med alla tillbehör till SRN-2000 EF!


Gå till LinsbiblioteketSom tillbehör finns linsbibliotek med en mängd olika linser med upp till 80 m räckvidd.

Viktiga egenskaper:

 1. Liten och diskret kapsling. Ljussensorfunktion med indikering.
 2. Den inbyggda lysdioden ger enkel justering av ljussensor för önskad ljusnivå.
 3. Detektorns signalbehandling kan anpassas efter användningsområde. Hög eller låg aktivitet väljs med en bygel. Låg aktivitet används i lokaler där aktiviteten stundtals är låg, t.ex. kontor, klassrum och vissa lagerlokaler. Läge "Låg aktivitet" innebär att detektorns känslighet ökar.
 4. Detekteringsalgoritmen "Pulssumma" för detektering av små rörelser. En detekteringsalgoritm, "Pulssumma", gör att mindre rörelser detekteras, som var för sig inte passerar tröskelvärdet för enkel puls. Se diagrammet nedan!
 5. Automatisk justering av triggnivåer. PD-2200 anpassar känsligheten efter uppmätt brusnivå. Brus och störningar ökar med högre temperatur. Varm eller kall luft från t.ex. ventiler och element ger högre brusnivåer.
 6. Hög tålighet mot radiostörningar. PD-2200 har hög tålighet mot radiostörningar särskilt från mobiltelefonbanden.
 7. Låg egenförbrukning. PD-2200 har en strömförbrukning som är 25mA.

IR-detektorn finns även i ett utförande för 24 VDC och heter då PD-2400. Den är i första hand avsedd att användas för närvarodetektering i anläggningar för ventilationsstyrning där 24 VDC används och ska inte användas i anläggningar för belysningsstyrning.

För mer info så kan manual (pdf-fil) laddas hem nedan!

Teknisk specifikation:
Justering:
Vertikalt:
+10° till -20° kalibrerad skala
Horisontellt: Upp till 30°.
Detekteringsområde: Standardlins nr. 15 upp till 40 x 40 m, se bild till höger.
Som tillbehör finns linsbibliotek med en mängd olika linser med upp till
80 m räckvidd.
Spänning: 10 - 16 VDC
Ström: 25 mA vid 13,8 VDC
Reläutgång: Växlande kontakter. 1 A / 30 VDC, 0,3 A / 100 VDC,
0,5 A/ 125 VDC (resistiv last)
Lysdiod: Gångtest (omkopplingsbar).
Testpunkt: För bakgrundsstörningar.
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor.
Räckvidd: 40 x 40 meter med standard lins.
Upp till 80 meter med annan lins.
Mått: 102 x 70 x 50 mm.
Vikt: 98 g
Kapsling:
IP42

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Närvarodetektor PD-2200 13140 13 060 20
Kapsling till PD-2200 13140Z  
Manual:    
PD-2200-2400-installationsmanual 13140 - PD-2200

 


Image
Närvarodetektor PD2200

 

se.vad.png

 

placerade.du.detektorn.png

 

lins-e15.png

 

projguide.png


Närvarodetektor PD-2400

Upp till 80 meters räckvidd

PD-2400 är en passiv IR närvarodetektor (rörelsevakt) som är specialanpassad för närvarodetektering. Den är bl.a. lämplig att använda i bussystem och för styrning av ventilation. Den är avsedd för 24 VAC / VDC och har inbyggd ställbar frånslagsfördröjning samt en galvaniskt fri utgång.

PD-2400 har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen och en programvara i mikroprocessorn som är specialanpassad för närvarodetektering. Programvaran analyserar signalen från det pyroelektriska sensorelementet och mäter brusnivå och signalstyrka och pulssumma. Pulssumma är en långsammare mätmetod som detekterar närvaro i en lokal med liten aktivitet vilket resulterar i svaga signaler. Med en omkopplare kan signalbehandlingen anpassas till lokaler med hög eller låg aktivitet.

OBSERVERA!
PD-2400 är i första hand avsedd för närvarodetektering i anläggningar för ventilationsstyrning där 24 VDC används. PD-2400 ska inte användas i anläggningar för belysningsstyrning på grund av att övriga komponenter som ska ingå i en sådan anläggning (logikmoduler, nivåväljare m.m.) är i 12 VDC-utförande och därmed inte enkelt kan kombineras.

I anläggningar för närvarostyrd belysning ska IR-detektorn PD-2200, som är för 12 VDC användas!

Linsen i detektorn samlar in värmestrålningen från olika fält in till sensorelementet. Det finns många olika linser för olika typer av lokaler (kontor, korridorer, idrottshallar, kulvertar mm).

PD-2400 är kompatibel med alla tillbehör till SRN-2000 EF!

Gå till LinsbiblioteketSom tillbehör finns lins bibliotek med 41 olika linser med upp till drygt 80 m räckvidd.

Teknisk specifikation:
Justering:
Vertikalt:

+10° till -20° kalibrerad skala
Horisontellt: Upp till 30°.
Detekteringsområde: Standardlins nr. 15 upp till 40 x 40 m, se bild till höger. Som tillbehör finns lins- bibliotek med 41 olika linser med upp till drygt 80 m räckvidd.
Spänning: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC
Ström: 20 mA vid 24 VDC
Reläutgång: Halvledarrelä med fritt växlande kontakter.
200 mA, ± 60 VDC.
Utgångsresistans max. 20 Ω.
Lysdiod: Gångtest (omkopplingsbar).
Testpunkt: För bakgrundsstörningar.
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor.
Räckvidd: 40 x 40 meter med standard lins.
Upp till 80 meter med annan lins.
Mått: 102 x 70 x 50 mm
Vikt: 98 g
Kapsling: IP42

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Närvarodetektor PD-2400 13144 13 060 53
Manual:    
 
PD-2200-2400-installationsmanual 13144 - PD-2400

 

 

 

lins-e15.png

 

se.vad.png

 

placerade.du.detektorn.png

 

projguide.png


Närvarodetektor PD-2210HF

Dubbeldetektorutförande

IR-detektor med inbyggd akustisk hjälpdetektor som detekterar höga frekvenser.
IR-detektorn har samma funktion som PD-2200/2400. Se beskrivningen av PD-2200/2400.
Den akustiska hjälpdetektorn detekterar ljud inom frekvensområdet mellan 3 och 7 kHz, t.ex. stegljud och tal. När ljud inom detta område detekteras så hålls belysningen tänd.

Detektorns funktion kan väljas med en bygelomkopplare:

 1. IR-detektorn aktiverar utgångsrelät och den akustiska detektorn förlänger tiden. Tidsförlängningen kan väljas till tre gånger inställd tid eller så länge det finns ljud.

 2. IR-detektorn eller den akustiska detektorn aktiverar utgångsrelät.
  Funktionsläge 1 innebär att ljuset inte tänds om det endast är den akustiska hjälpdetektorn som detekterar ljud. När ljud inom detta område detekteras så hålls belysningen tänd.
Teknisk specifikation:
Justering
Vertikalt:
Horisontellt:

+10° till -20° kalibrerad skala
Upp till 30°
Spänning: 10 - 16 VDC
Ström:
35 mA
Uppstartstid: < 2 minuter
Reläutgång: Växlande kontakter. 2 A /
30 VDC, 0,5 A 7/ 60 VDC (resistiv last)
Lysdiod: Röd IR, grön HF
Detektor: Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor
Mått: 102 x 70 x 50 mm
Vikt: 98 g
Kapsling:
IP42

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Kombinationsdetektor PD-2210HF 13136 13 060 50
Manual:    
PD-2210HF PD-2210HF 360 Kb    

Detektorn levereras med lins nr 15, 41 x 41 m.

placerade.du.detektorn.png


Logikmodul PD-22L DSI

Logikmodul med digital DSI-styrning av armaturerna för montering i IRdetektorn PD-2200. Den inbyggda nivåväljaren ger en "Dynamisk belysningsstyrning". Logiken har inbyggd nivåväljare som växlar mellan två effektnivåer, normalnivå och lågnivå. Efter sista detektering, när en ställbar tid löpt ut (upp till två timmar), släcks belysningen helt. Belysningseffekten på normalnivå kan ställas in med en potentiometer. Funktionslägen Med en bygel kan tre funktionslägen väljas, se bilden nedan:

 1. "All Auto"
 2. "Man start / Auto"
 3. "Manual"

PD-2200 kan nu konverteras för DSI-styrning! Belysningsstyrningen sker med fasta inställningar av tid och effekt enligt funktionsprincipen "Man start / Auto".

I alla funktionslägen kan belysningen släckas och dimras manuellt. Fördröjningen från att detektering upphör tills att belysningen dimras ner till lågnivå, ställs in i IR-detektorn PD-2200.

OBS! PD-22L DSI kan inte användas i PD-2400!

Teknisk specifikation:
Spänning: 10-15 VDC
Ström: 60 mA
Lysdiod: Gul, indikerar tryckknappens funktion
Mått: 62 x 42 x23 mm

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Logikmodul PD-22L DSI 13167 13 060 68
Manual:    
PD-2200-2400-installationsmanual PD-22L DSI 253 Kb