Skip to content
:: Hem arrow Projekteringsguiden DALI arrow Linsbibliotek
Linsbibliotek

Linser lämpliga för närvarodetektering

Lins 15 ”Standardlinsen”
Lins 17 ”Lagerlinsen”
Lins 41/43 ”Korridorlinsen” - höger/vänster
Lins 51 ”Kontor/klassrum”

Best.nr: Produkt: E-nr:
13031-15 Lins Nr: 15 13 060 42
13031-17 Lins Nr: 17
13 060 43
13031- 41 Lins Nr: 41 13 060 44
13031- 43 Lins Nr: 43 13 060 45
13031- 51 Lins Nr: 51 13 060 46

 

Måtten på räckvidd och täckningsområdena för linserna i linsbilioteket gäller när de används i IR-detektorerna PD-2200 eller PD-2400.
På denna sida och nästa sida visas de linser som är lämpliga att använda i närvarodetektorer. På de efterföljande sidorna finns linser som kan behövas vid speciallösningar.

Lins nr. 17 har avkänningsfält i ett plan och närvarodetektering av en maximal yta på 50 x 50 m.
Lins nr 34 har en 83 m lång barriär med en unik 90° närzon, och totalt avkänningsfält i 4 plan.
Linserna nr. 37, 41, 43 och 45 är en kombination av en långseende och en vidvinkeltyp för rumsbevakning.
Lins nr. 37 har fält med 140° vidvinkel för närbevakning och samtidigt ett långseende fält på 33 m.
Linserna nr. 41, 43 och 45 har 28 fält i 90° vinkel och avkänningsfält upp till 83 m.

Image

Image

Linser lämpliga för närvarodetektering

Lins nr. 47 medger maximal installationsekonomi genom unika kombinationer av detekteringssfält. Med denna lins kan man åstadkomma lösningar som det vanligtvis skulle behövas 2 - 3 detektorer för att lösa. Den klarar både ett rum och två korridorer i 90° vinkel.
Lins nr. 76 medger den vidaste detektering när detektorn monteras på en vägg. Lins nr 76 ger 140° "ultra vidvinkel" med en maximal yta av 45 x 83 m.
Lins nr. 15, 18, 51 och 52 medger maximal rumsdetektering när detektorn är monterad i ett hörn. De har 100° horisontalvinkel för att bättre lösa detekteringsuppgiften när det inte är möjligt att montera detektorn ända inne i hörnet. Lins nr. 15 levereras som standardlins till detekton PD-2200/PD-2400.
Lins 51 har hela 168 avkänningsfält för säker detektering även av små rörelser, där fälten är fördelade i 7 plan med en vertikal öppningsvinkel av 60 grader.
Även lins 52 ger en säker detektering av små rörelser med 48 avkänningsfält i ett plan.

Image
Image

Linser för speciallösningar vid närvarodetektering

Dessa linser medger maximal närvarodetektering när detektorn är monterad i hörn.
Linserna i detta avsnitt har en horisontalvinkel av 90 - 100° med avkänning i två eller tre plan. Den största detekteringssytan är 66 x 66 meter.
Lins nr 100 och 101 är för 90° vinkel och allmänna applikationer med en maximal detekteringsyta av 50 x 50 meter.
Lins nr 25, 26 och 27 är specialgjorda för ökad känslighet med 90°horisontalvinkel och maximal räckvidd av upp till 66 x 66 meter.
Dessa linser rekommenderas när omgivningstemperaturen är hög och detektorkänsligheten kan bli reducerad av en hög bakgrundstemperatur.
Detta tecken indikerar de närmaste avkänningsfält som kan erhållas med detektorn installerad på en höjd av 1,80 m och justerad till -20°.

Image
Image

Linser för speciallösningar vid närvarodetektering

Linserna nr. 36, 67, 77 och 102 har ett horisontellt fält i ett plan. De kan vara lämpliga vid närvarodetektering i t.ex. en simhall när man inte vill att vattnets rörelse ska störa. För optimal detektering och minimalt med döda zoner, skall dessa monteras på en lägre höjd.
Lins nr. 36 är specialkonstruerad för långa och smala sträckor, så som korridorer, gångar och utmed långa väggar. Den har en unik lösning med 2 långa fält i 90° och ett avkänningsfält rakt fram.
Linserna nr. 65 och 66 medger den vidaste detekteringen när detektorn monteras på en vägg. Lins nr. 102, skall användas i en hörnmonterad detektor där man vill undvika störningar från lägre nivåer, t.ex. simbassänger.
Linserna nr. 67 och 77 skall användas i en väggmonterad detektor. Även de är lämpliga när det finns risk att detektorn störs av lägre nivåer.

Image
Image

Linser för speciallösningar vid närvarodetektering

Lins nr. 30 är specialkonstruerad för långa och smala sträckor, så som korridorer och gångar.
För maximal detektering med denna lins rekommenderas en monteringshöjd på 1,2 - 1,6 m.
Med linserna nr. 42 och 48 kan man åstadkomma lösningar som det vanligtvis skulle behövas 2 - 3 detektorer för att lösa. De är en kombination av en långseendelins och en vidvinkellins för rumsdetektering.
Lins nr 48 klarar både ett rum och två korridorer i 90°.

Image

Dessa linser medger närvarodetektering i ridåer.
Lins nr. 53 och 54 är avsedda för hörnmontering, med 3 och 5 ridåer i 90° vinkel.

Lins nr. 55 är avsedda för vägg- montage och har 9 ridåer i 140° vinkel.
Vertikalvinkeln för dessa ridålinser är ca 60°, vilket medger högre montering.

Image

Linser för speciallösningar vid närvarodetektering

Linserna nr. 35, 44 och 46 medger maximal installationsekonomi genom unika kombinationer av detekteringsområden.
Kombinationslinserna medger unika möjligheter att åstadkomma en optimal detektering.
För exakt injustering av detekteringsområde och då särskilt vid korridortyper kan fältindikeringsdiod BL-1 användas.
Lins nr. 70, 72, 20 och 104 har även 20° uppåtseende fält. Med dessa linsers uppåtseende fält är det möjligt att detektera t.ex. en trappa samtidigt som övriga detekteringsuppgifter löses. Se vidare på nästa sida angående de uppåtseende fälten.

Image
Image

Linser för speciallösningar vid närvarodetektering

Med dessa linsers uppåtseende fält är det möjligt att detektera t.ex. en trappa, samtidigt med andra ytor.
Lins nr 11 och 61 är i grunden lika 15, 65 och 76 med tillägget korta uppåtseende fält.
Lins nr 10 och 60 har 3 fält för närvarodetektering samtidigt som dessa har uppåtseende fält för trappdetektering.
De uppåtseende fälten är riktade 20° över huvudfältet och innehåller 18 avkänningsfält i 90° med en maximal detekteringsyta av 25 x 25 m.

Uppåtseende detektering
Det 90° uppåtseende fältet ger den bästa effekten om detektorn monteras i ett hörn.
Vertikaljustering och monteringshöjd måste anpassas för det specifika utrymmet.
Hänsyn måste även tagas till takhöjd och optimal lösning av övriga detekteringsuppgifter vid val av detektorplats.

De uppåtseende fälten kan även användas för att detektera en trappa och eventuell förflyttning mellan olika plan. Se nedanstående bild.

Image

Image

Image

 

Trappbevakning

Beakta!
IR-detektorer i trapphus används endast när den akustiska detektorn AD-500/ 600 av olika skäl ej är lämplig.

Lins nr 10 är avsedd för hörnmontering med 100° horisontalvinkel vilket ger en detekteringsyta på 33 x 33 m.

Lins nr 60 är avsedd för väggmonteringsapplikationer med vidvinkel på 120° med en maximal yta av 33 x 62,5 m.

Beakta!
För att minimera risken för onödig detektering skall takseende detektorer ej monteras på platser där luftkonditionering eller andra risker för hastiga temperaturväxlingar finns.

En akustisk detektor med två extra mikrofoner kan detektera ett trapphus med 16 våningar.

Image