Skip to content
:: Hem arrow Nivåväljare
Nivåväljare

Nivåväljare NV-2

Nivåväljaren NV-2 innehåller 2 stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 - 10V av HF-driftdon. Utförandet är anpassat för montering på DIN-skena i apparatskåp.

NV-2 är tänkt att styras av närvarogivara för att växla mellan förinställda min- och maxvärden på ljus i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar.

Manövrering skall ske via en galvaniskt fri växlande kontaktfunktion, se vidare bredvidstående principschema.

Teknisk specifikation:
Max ström/potentiometer: 100 mA
Max antal armaturer: ca 100 st
Mått: 90 x 36 x 75 mm 2 moduler
Färg: Grå

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV-2 Nivåväljare NV-2 13168 13 060 61

projguide.png

 

NV-2fl-2.jpg

 


Nivåväljare NV-2R

Nivåväljaren NV-2R är avsedd att används till HF-armaturer med lågnivåingång och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer , t.ex. 3 % och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två förinställda lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2R har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 – 10V av HF-driftdon. Utförandet är anpassat för montering på DIN-skena i apparatskåp. NV-2R har dessutom ett relä och är avsedd att användas när belysningen aldrig skall släckas helt. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 och är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.

Se vidare bredvidstående principschema.

Teknisk specifikation:
Max ström/potentiometer: 100 mA
Max antal armaturer: ca 100 st
Mått: 90 x 36 x 75 mm 2 moduler
Färg: Grå
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV-2R Nivåväljare NV-2R 13168A 13 060 62

projguide.png

 

NV-2fl-2.jpg

 


Nivåväljare NV-2T

Nivåväljaren är avsedd att användas till HF-armaturer med lågnivåingång för reglering av belysningsnivån och ska styras av närvarogivare. NV-2T har inbyggd timerfunktion och är lämplig att använda i system för "Dynamisk belysningsstyrning" och närvarodetektering med IR-detektor. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två justerbara belysningsnivåer (t.ex. 3 procent och 80 procent ljus), vilket är lämpligt i utrymmen där många tändningar kan förekomma, t.ex. i trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2T har två elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 - 10 V av HF-driftdon.

Reläutgången är avsedd att via en kontaktor styra matningsspänningen till armaturerna. Potentiometerutgångarna styr på lågnivåsidan 1-- 10 V. Med en timer kan en frånslagsfördröjning på upp till 120 minuter ställas in. Den kan användas för att ge en "adapterande" funktion i lokaler där det periodvis passerar mycket människor.

Teknisk specifikation:
Max ström/potentiometer: 100 mA
Antal armaturer: ca 100 st
Relä: Växlande
Mått: 90 x 54 x 75 mm 3 moduler
Färg: Grå
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV-2T Nivåväljare NV-2T 13169 13 060 63

projguide.png

 

 

 

blockschema_nytt_NV-2T.jpgNivåväljare NV-2T DSI

Nivåväljaren NV2T-DSI är avsedd att tillsammans med närvarodetektorer styra dimbara HF-armaturer med digital kommunikation (DSI). Den har även en inbyggd timer för styrning av matningsspänningen. Tryckknappar, ljussensor m.m. kan också anslutas.

Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer (t.ex. 3 % och 80 % ljus), vilket är lämpligt i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. Grundfunktion Vid inträde i lokalen tänds belysningen på nivå 2 (high level) då närvarodetektorn detekterar närvaro. När närvaron upphör släcks belysningen till nivå 1 (low level) och samtidigt startar timern nedräkningen av den inställda tiden (0 -120 minuter). Belysningen släcks helt när tid gått ut.

Vid inträde i lokalen under timerns nedräkning tänds belysningen från nivå 1 till nivå 2 och timern startar om när närvaron upphör.
Vid inträde i lokalen när belysningen är helt släckt tänds den direkt till nivå 2.

Se vidare bredvidstående principschema.

Teknisk specifikation:
Ström: Lågnivålast max. 30 mA
DSI: Följer DSI-standard för reglering av ljusstyrka.
Stödjer ej "Backward channel" för rapportering av trasiga lysrör och armaturer
Mått: 90 x 36 x 75 mm 2 moduler
Färg: Grå
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV2T-DSI 13169B 13 060 65
Manualnamn:    
Nivåväljare NV2T-DSI Nivåväljare NV2T-DSI    

 

 

 

 


Nivåväljare NV-2 DSI

Nivåväljaren NV-2 DSI är avsedd att används till HF-armaturer med digital kommunikation och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t.ex. 3 % och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två förinställda lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2 DSI har två stycken potentiometrar anpassade för inställning av digital DSI-nivå, 1-255 (1 - 100% belysningsnivå). Kapslingen är anpassad för montering på DIN-skena i apparatskåp.

Se vidare bredvidstående principschema.

Teknisk specifikation:
Ström: Lågnivålast max. 30 mA
DSI: Följer DSI-standard för reglering av ljusstyrka.
Stödjer ej "Backward channel" för rapportering av trasiga lysrör och armaturer
Mått: 90 x 36 x 75 mm 2 moduler
Färg: Grå
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV-2 DSI 13169A 13 060 64
Manualnamn:    
Nivåväljare NV-2DSI Nivåväljare NV-2 DSI    

projguide.png 


Nivåväljare NP-2T DL

Egenskaper

• Styr DALI-armaturer med broadcast kommandon
• Behöver ingen programmering
• Inbyggd strömförsörjning av DALI-buss
• Dynamisk belysningsstyrning
• Matningsspänning 230 VAC
• Inbränning av lysrör 100 % 100 timmar
• Inställningsbar extra detektorfördröjningstid.

In- och utgångar

• Utgång för DALI-armaturer
• Ingång för närvarodetektor
• Ingång för ljussensor
• Ingång för tryckknapp
• 12 VDC matning till IR-detektorer
• Reläutgång för eventuell drivning av kontaktor.

Dynamisk belysningsstyrning i tre nivåer

• Närvaro - Normalljus
• Timer - Grundljus
• Vila - Släckt

Exempel på användningsområden

• Korridorer
• Kontor
• Klassrum
• Trapphus
• Garage

Teknisk specifikation:
Spänning: 230 VAC
Strömförsörjning, DALI-buss: 21 V, max. 200 mA
Strömförsörjning, detektorer: 12 V, max. 200 mA
Antal armaturer: ca 100 st beroende på armatur
Relä: Växlande
Frånslagsfördröjning: 0 - 120 minuter
Mått (B x H x D): 72 x 92 x 76 mm (4 moduler).
   
Produkt: Beställningsnr: E-nr:
13180 - NP-2T DL Manual 13180 13 060 80
13180 - NP-2T DL Produktblad    

projguide.png


(klicka för större bild)


(klicka för större bild)


(klicka för större bild)


Nivåväljare NP-3T DL

Egenskaper

• Dagsljusreglering som ger ett behagligt ljus
• Styr DALI-armaturer med broadcast kommandon
• Behöver ingen programmering
• Inbyggd strömförsörjning av DALI-buss
• Dynamisk belysningsstyrning (se diagram på baksidan)
• Matningsspänning 230 VAC
• Inbränning av lysrör 100 % 100 timmar
• Inställningsbar extra detektorfördröjningstid.

In- och utgångar

• Utgång för DALI-armaturer
• Ingång för närvarodetektor
• Ingång för ljussensor
• Ingång för tryckknapp
• 12 VDC matning till IR-detektorer
• Reläutgång för eventuell drivning av kontaktor.

Dynamisk belysningsstyrning med dagsljusreglering

• Närvaro - Belysningsstyrkan anpassas kontinuerligt efter dagsljuset
• Timer - Lågljusnivå, max 120 minuter
• Vila - Släckt.

Exempel på användningsområden

• Klassrum
• Kontor
• Korridorer
• Trapphus
• Garage

Teknisk specifikation:
Spänning: 230 VAC
Strömförsörjning, DALI-buss: 21 V, max. 200 mA
Strömförsörjning, detektorer: 12 V, max. 200 mA
Antal armaturer: ca 100 st beroende på armatur
Relä: Växlande
Frånslagsfördröjning: 0 - 120 minuter
Mått (B x H x D): 72 x 92 x 76 mm (4 moduler)
   
Produkt: Beställningsnr: E-nr:
13181 - NP-3T DL Manual 13181 13 060 81
13181 - NP-3T DL - Produktblad    

projguide.png


(klicka för större bild)


(klicka för större bild)


(klicka för större bild)


Nivåväljare NV-3TR

NV-3TR är en nivåväljare avsedd för "Dynamisk belysningsstyrning med komfortljusreglering och soft-dimfunktion".

NV-3TR har konstantljushållning (med ansluten ljussensor) och mjukstartfunktion för mjuk upptoning av ljuset. Armaturerna styrs med 1-10 V och matningen styrs via en kontaktor. NV-3TR är lämplig att använda i t.ex. gångar och korridorer med mycket naturligt ljus. Konstantljusfunktionen gör att ljusnivån automatiskt anpassas efter det naturliga ljuset mellan de förinställda max- och minnivåerna.

Vid närvaro är den maximala ljusnivå t.ex. ställd till 80 procent. Beroende på det naturliga ljuset anpassas ljusnivån efter behovet av tillskottsljus. Då närvaron upphör och efter en ställbar tid (ställs in i detektorn) dämpas belysningen till ca 1 procent (ställbart). Vid inträde i korridoren dimras belysningen mjukt upp igen till den nivån som bestäms av det naturliga ljuset, via ljussensor, (här mellan 1 och 80 procent). Efter en till två timmar (ställbar tid) utan närvaro släcks belysningen helt. Detta sker för att minimera antalet tändningar och släckningar per dygn.

Reläutgången är avsedd att via en kontaktor styra matningsspänningen till armaturerna. Lågnivåutgången styr armaturerna på lågnivåsidan, 1- 10 V. Med en timer kan en frånslagsfördröjning på upp till 120 minuter ställas in. Tändning, släckning och dimring kan även ske med anslutna tryckknappar.

Plint 4-5: Blockeringsingång.
Plint 6-7: Tryckknappsingång. (Tryckknappsingången används normalt inte i automatiska system)
Plint 8-9: Detektoringång. Normalt ansluts närvarodetektorns C- och NO-plintar till denna ingång.
Plint 10-11: Spänningsmatning 12 V (plint 7 + och 8 -) Lämplig likriktare är EXE-2000, best. nr. 18108.
Plint 16-17: 1 - 10 V för styrning av lysrörs- armaturerna.
Plint 21-23: Fritt växlande reläutgång (C-NO-NC)

Teknisk specifikation:
Ström: Lågnivålast max. 100 mA
Egenförbrukning: 45 mA vid 13,8 VDC
Spänning: 10 - 16 VDC
Antal armaturer: ca 100 st
Relä: Växlande
Frånslagsfördröjn: 0 - 120 minuter
Mått: 92x72x76 mm 4 moduler
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV2T-DSI Nivåväljare NV-3TR 13170 13 060 60

 


Nivåväljare NV-4T

1-10 V och DSI

Nivåväljaren NV-4T är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara lysrörsarmaturer och dynamisk belysning i fyra nivåer. Fyra nivåer kan t.ex. användas för växling mellan dag- och nattprogram.
Nivåväljaren har två funktionslägen, "Mode A" (Dag/ Natt) och "Mode B" (Idrottshall). Se vidare under avsnitten "Dag- och nattfunktion" respektive "Idrottshall". Funktionsläge väljs med bygeln "Mode".

Funktionsläge Dag/Natt, "Mode A"
Växling mellan två funktionslägen, t.ex. dag och natt kan ske manuellt, med kopplingsur eller ljussensor.

Garage
I parkeringsgarage kan det vara lämpligt med 80 %- högnivå dagtid och 30 %-högnivå nattetid och min.-nivå på 1 % både dag och natt.

Sjukhuskorridor
I sjukhuskorridorer kan det vara lämpligt med 80 %- högnivå dagtid och 50 % högnivå nattetid och min.- nivå på 10 % dagtid och 1 % nattetid.
Tryckknappar för tändning, släckning och dimring kan kopplas in efter önskemål.

Funktionsläge Idrottshall, "Mode B"

Idrottshall
Automatisk tändning till ca 30 %.
Manuell tändning av träningsbelysning till ca 50 %.
Tändning av matchbelysning 80 %.
Nerdimring till min.-nivå 1 % när detekteringen upphör.
En ljussensor kan blockera tändning vid dagsljus.

Teknisk specifikation:
Ström: Lågnivålast 1 - 10 V, DSI-utgången max. 100 mA
Egenförbrukning: 70 mA vid 13,8 VDC
Spänning: 10 - 16 VDC (1-10 V)
Relä: Växlande för att driva kontaktor
Antal armaturer: ca 100 st
Mått: 72 x 92 x 76,5 mm 4 moduler

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV-4T 13171 13 060 66
Temperaturgivare
13171E  
Manualnamn:    
Nivåväljare NV-4T Nivåväljare NV-4T v2.1 + DSI    

projguide.png

Mjukstarter SD-1

Enhet för mjuk upptoning av ljuset i anläggningar med dynamisk belysning.
Med hjälp av denna extra modul kan man ge belysningen i en dynamisk belysnings-anläggning en behaglig, automatisk uppdimring vid tändning. Hur snabbt uppdimringen skall ske är ställbart.

Även vid släckning dimras belysningen men hastigheten på denna är ej ställbar. SD-1 ansluts i serie på 1 - 10 V-ledningarna mellan nivåväljaren och armaturerna.

 

Teknisk specifikation:
Spänning: 12 VDC
Egenförbrukning: 35 mA vid 13,8 VDC
Antal armaturer: ca 100 st
Mått: 90 x 36 x 75 mm 2 moduler
Färg: Grå
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Nivåväljare NV2T-DSI Mjukstarter SD-1 13173 13 060 51

Dimmer med maxnivåbegänsning

Potentiometer med effektbegränsning.
För dimbara HF-armaturer med 1 - 10 V reglering. Tryckknapp för tändning och släckning. Justerbar max- och minnivå.
Brytare för 6A resistiv last. Vid lysrörs- och elektronisk transformator 2A. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrum- lock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd.

Varje reduktion av belysningseffekten innebär sparade pengar och minskade koldioxidutsläpp (CO2)

 

Teknisk specifikation:
Last: Lysrör och elller transformator med 1-10V styrning, 200mA
Effekt brytn: Resistiv last, 6A, elller transformator 2A, lysrör, 2A
Brytfunktion: 1-pol, tryck
Säkring: F 6,3A
Mått: 84 x 84 mm
Montagedjup: 25 mm
Färg: Fjällvit
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
Dimmer Dimmer 13172  projguide.png ytterligare-info.png