Skip to content
:: Hem
Välkommen till Projekteringsguiden

Här finner Du både bra och dåliga lösningar - men varför visa även dåliga lösningar?

Jo, allt för ofta uppstår den situationen att man monterat armaturer med fel driftdon när man först i efterhand kommer på att man skall närvarostyra. Eller så byttes alla armaturerna för något år sedan och man har svårt att få gehör för att byta dessa till en mer optimal lösning med dimbara driftdon. I garage, trapphus, kulvertar och korridorer som är att anse som frekvent besökta (kort närvarotid) är det näst intill allvarligt tjänstefel att inte föreskriva dimbara HF-don. Tyvärr missas detta av konsulter som inte insett vidden av det och vi måste rädda situationen med dåliga lösningar.

Kategorier i Projekteringsguiden

1. Garage
2. Korridorer
3. Skolsalar/Konferensrum
4. Trapphus
5. Idrottshallar
6. Lager/lagergångar/arkiv
7. Källar/vindsgångar
8. Omklädningsrum/toaletter
9. Kontorsrum/bibliotek
10. Verkstäder
11. Kontorslandskap
12. Övriga lokaler utan styrlogik
13. Luftkonditionering
14. Utomhusdetektering
Applikationerna i Projekteringsguiden är därför märkta med en miljösymbol där det klart framgår vad som är bra och dåligt, så här ser de ut!

Bra

Dåligt

CO2-7.png CO2-1.png