Närvarodetektor För 230 VAC
PD-230

PD-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PD-230 har delat montage vilket innebär att detektorn (PD- 231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen.

Se filmen om nya PD-230

I Panelen går vi igenom PD-230 och förklarar varför den är årets produkt för ROT-arbeten.
Enkel installation, Utbytbar lins (optimera avkänningsområdet), funktioner som ger smidigt användande m.m.

Hur ser en installation ut?

I denna illustration kan vi se hur en inkoppling av PD-230 kan se ut. Utanpå den befintliga kopplingsdosan har PS-230 monterats. Det här gör att kablaget direkt kan dras in i PS-230.

Tändtråden till tryckknappen är bruten och ansluts istället till strömenheten. Totalt kan upp till fem stycken detektorer anslutas och arbeta tillsammans.

Inkopplingsexempel